plik foto id: 1400790462

Sonda - Wybór Placów Zabaw

Drodzy Mieszkańcy,

planujemy budowę kolejnych placów zabaw dla najmłodszych mieszkaniowców Opola. W 2020 roku chcemy aby powstały 3 nowe miejsca spotkań, zabawy i rekreacji nie tylko dla dzieci ale i dla rodziców, towarzyszących swoim pociechom.

Chcemy aby wybór tych 3 lokalizacji był najbardziej partycypacyjny, zgodny z wolą i potrzebą mieszkańców.

Dlatego liczymy, że poświęcicie Państwo kilka minut na udział w internetowych konsultacjach i pomożecie nam wybrać 3 z możliwych 5 lokalizacji na te magiczne miejsca spotkań.

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
(było możliwe do dnia 2 marca do godziny 24:00)

Państwa głosy wyłoniły zwycięskie lokalizacje. Nowe place zabawy zostaną wybudowane:

  • przy ulicach Złotej - Srebrnej
  • w parku na os. Armii Krajowej
  • przy ul. Spychalskiego

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy!

Szczegółowe wyniki

oddanych głosów nazwa placu zabaw
438 ul. Złota - Srebrna
411 Park miejski na osiedlu AK (przy górce)
357 ul. Spychalskiego
182 ul. Ozimska - Cieszyńska
107 ul. Nysy Łużyckiej 9

LISTA PLACÓW ZABAW
PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

Park miejski na osiedlu AK (przy górce)

dz. 1289/2, 1294/7, 1296/6 i 1297/1 k.m. 21 obręb Gosławice

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym, na którym znajduje się obecnie plac zabaw częściowo zmodernizowany w 2019r. Wykonany projekt zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zakłada wykonanie ośmiu stref, przy uwzględnieniu już istniejącego zagospodarowania: strefy urządzeń street workout, strefy boisk rekreacyjnych, strefy trampoliny, strefy urządzeń dla malucha, strefy urządzeń sprawnościowych, strefy urządzeń integracyjnych, strefy wyposażonej w duży zestaw zabawowy oraz strefy urządzeń dla seniorów.

W roku 2019 projekt został częściowo zrealizowany poprzez wykonanie strefy urządzeń dla malucha, strefy urządzeń sprawnościowych oraz trampolin. Dalsza realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja

ul. Nysy Łużyckiej 9

dz. 15/6, k.m. 55, obręb Opole

jpg

Duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym, w otoczeniu intensywnej zabudowy mieszkaniowej, skupiającej znaczną ilość mieszkańców. Obecnie znajduje się tam niewielki plac zabaw wraz z urządzeniami siłowymi oraz tereny zielone. Ze względu na wielkość terenu, jego topografię, usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania stwarza on znaczne możliwości rozbudowy, a tym samym uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja

ul. Ozimska - Cieszyńska

dz. 133/10 k.m. 1 obręb Kolonia Gosławicka

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym. W roku 2018 na wskazanym terenie zrealizowano inwestycję polegającą na montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Pomimo tej inwestycji, potencjał terenu pozwala na jego dalszą rozbudowę,
ze względu na znaczną wielkość terenu, jego topografię oraz usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania. Pozwoli to na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej
dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja

ul. Spychalskiego

nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41, obręb Opole

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym. W roku 2018 wykonano projekt zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Projekt zakłada wykonanie pięciu stref: strefy street workout i parkour, strefy siłowni plenerowych i trampolin, placu zabaw, strefy lin oraz strefy relaksu. W roku 2019 projekt został częściowo zrealizowany poprzez wykonanie strefy siłowni plenerowych i trampolin oraz placu zabaw. Dalsza realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja

ul. Złota - Srebrna

dz. 733 obręb Grotowice

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym, w otoczeniu intensywnej zabudowy mieszkaniowej, skupiającej znaczną ilość mieszkańców. Obecnie znajduje się tam plac zabaw oraz tereny zielone. Ze względu na wielkość terenu, jego topografię, usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania stwarza on duże możliwości rozbudowy, a tym samym uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja
dodatkowa ilustracja