Konsultacje Opole

plik foto id: 1400793438

Sonda - Wybór Placów Zabaw 2021

Mieszkańcy zdecydowali, gdzie Opole zainwestuje w place zabaw. W internetowej sondzie wzięło udział ponad 1400 osób.

Nowe inwestycje będą realizowane w ramach programu rozwoju placów zabaw na lata 2018-2022, na który zaplanowano 4 miliony zł. W skali roku zabezpieczana jest kwota 800 tysięcy zł na budowę oraz modernizację terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Najwięcej opolan zagłosowało za rewitalizacją terenu w parku miejskim na osiedlu im. Armii Krajowej – ta lokalizacja zdobyła 348 głosów. Na drugim miejscu, z liczbą 299 głosów, znalazł się obszar przy ulicy Spychalskiego. Zrewitalizowany zostanie także teren u zbiegu ulic Złotej i Srebrnej - na tę lokalizację zagłosowało 297 mieszkańców.

W tym roku rozpoczną się także prace na terenie przy ulicy Jaronia 2. Na to miejsce oddano 242 głosy, co plasuje je na 4. pozycji.

Szczegółowe wyniki

oddanych głosów nazwa placu zabaw
348 Park miejski na osiedlu AK (przy górce)
299 ul. Spychalskiego
297 ul. Złota - Srebrna
242 ul. Jaronia 2
189 ul. Ozimska - Cieszyńska
54 ul. Nysy Łużyckiej 9

LISTA PLACÓW ZABAW
PODDANYCH POD GŁOSOWANIE:

1. Park miejski na osiedlu AK (przy górce)

Dzielnica IV (Armii Krajowej)

Szczegóły lokalizacji: dz. 1289/2, 1294/7, 1296/6 i 1297/1 k.m. 21 obręb Gosławice

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym, na którym znajduje się obecnie plac zabaw częściowo zmodernizowany w 2019r. Wykonany projekt zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zakłada wykonanie strefy urządzeń street workout, strefy boisk rekreacyjnych, strefy trampoliny, strefy urządzeń dla malucha, strefy urządzeń sprawnościowych, strefy urządzeń integracyjnych, strefy wyposażonej w duży zestaw zabawowy oraz doposażenie terenu w urządzenia dla seniorów, przy uwzględnieniu już istniejącego zagospodarowania:

W roku 2019 projekt został częściowo zrealizowany poprzez wykonanie strefy urządzeń
dla malucha, strefy urządzeń sprawnościowych oraz trampolin. W roku bieżącym plac zostanie doposażony w duży zestaw zabawowy. Do zrealizowania pozostają strefy urządzeń street workout, boisk rekreacyjnych, urządzeń integracyjnych oraz doposażenie terenu w urządzenia dla seniorów. Dalsza realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja 02
dodatkowa ilustracja 03
dodatkowa ilustracja 04
dodatkowa ilustracja 06
dodatkowa ilustracja 08
dodatkowa ilustracja 09
dodatkowa ilustracja 10
dodatkowa ilustracja 11

2. ul. Ozimska - Cieszyńska

Dzielnica V (Gosławice, Malinka)

Szczegóły lokalizacji: dz. 133/10 k.m. 1 obręb Kolonia Gosławicka

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym. W roku 2018 na wskazanym terenie zrealizowano inwestycję polegającą na montażu urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury. Pomimo tej inwestycji, potencjał terenu pozwala na jego dalszą rozbudowę, ze względu na znaczną wielkość terenu, jego topografię oraz usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania. Pozwoli to na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej
dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja 02
dodatkowa ilustracja 03
dodatkowa ilustracja 04
dodatkowa ilustracja 05
dodatkowa ilustracja 06
dodatkowa ilustracja 08
dodatkowa ilustracja 09
dodatkowa ilustracja 10
dodatkowa ilustracja 11

3. ul. Jaronia 2

Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Szczegóły lokalizacji: dz. nr 8/10, k.m. 5, obręb Groszowice

jpg

Teren położony w otoczeniu intensywnej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej, skupiającej znaczną ilość mieszkańców. Ze względu na lokalizację oraz topografię teren ten stwarza możliwości jego zagospodarowania na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, co pozwoli
na uatrakcyjnienia oferty rekreacyjnej dla mieszkańców, z uwagi na brak tego typu miejsca
w okolicy.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja 02
dodatkowa ilustracja 03
dodatkowa ilustracja 04
dodatkowa ilustracja 05
dodatkowa ilustracja 06
dodatkowa ilustracja 11

4. ul. Nysy Łużyckiej 9

Dzielnica IX (Stare Miasto)

Szczegóły lokalizacji: dz. 15/6, k.m. 55, obręb Opole

jpg

Duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym, w otoczeniu intensywnej zabudowy mieszkaniowej, skupiającej znaczną ilość mieszkańców. Obecnie znajduje się tam niewielki plac zabaw wraz z urządzeniami siłowymi oraz tereny zielone. Ze względu na wielkość terenu, jego topografię, usytuowanie poszczególnych elementów zagospodarowania stwarza on znaczne możliwości rozbudowy, a tym samym uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja 02
dodatkowa ilustracja 03
dodatkowa ilustracja 04
dodatkowa ilustracja 05
dodatkowa ilustracja 06
dodatkowa ilustracja 09
dodatkowa ilustracja 10
dodatkowa ilustracja 11

5. ul. Spychalskiego

Dzielnica X (Nadodrze)

Szczegóły lokalizacji: nr dz. 53/24, 53/19, 53/28, 53/4, 51/2 k.m. 41, obręb Opole

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym. W roku 2018 wykonano projekt zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Projekt zakłada wykonanie strefy street workout i parkour, strefy siłowni plenerowych i trampolin, placu zabaw, strefy lin oraz strefy relaksu. W roku 2019 projekt został częściowo zrealizowany poprzez wykonanie strefy siłowni plenerowych i trampolin oraz placu zabaw. W roku bieżącym na terenie zostanie zrealizowana strefa lin. Do zrealizowania pozostają strefy street workout i parkour oraz relaksu. Dalsza realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja 02
dodatkowa ilustracja 03
dodatkowa ilustracja 04
dodatkowa ilustracja 05
dodatkowa ilustracja 06
dodatkowa ilustracja 07
dodatkowa ilustracja 08
dodatkowa ilustracja 09
dodatkowa ilustracja 10
dodatkowa ilustracja 11
dodatkowa ilustracja 12

6. ul. Złota - Srebrna

Dzielnica VII (Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Szczegóły lokalizacji: dz. 733 obręb Grotowice

jpg

Bardzo duży teren położony na osiedlu mieszkaniowym, w otoczeniu intensywnej zabudowy mieszkaniowej, skupiającej znaczną ilość mieszkańców. Obecnie znajduje się tam plac zabaw oraz tereny zielone.

W roku 2020 wykonano projekt zagospodarowania tego terenu na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. Projekt zakłada wykonanie strefy urządzeń integracyjnych, strefy placu zabaw, strefy rekreacji (seniora), strefy urządzeń sprawnościowych oraz strefy siłowni plenerowej dla dzieci, przy uwzględnieniu już istniejącego zagospodarowania. W roku bieżącym nastąpi częściowa realizacja projekt poprzez wykonanie strefy zabaw, strefy relaksu i strefy siłowni plenerowej dla dzieci. Do zrealizowania pozostają strefy urządzeń integracyjnych oraz urządzeń sprawnościowych. Dalsza realizacja projektu pozwoli na uatrakcyjnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców.

Dodatkowe ilustracje:

dodatkowa ilustracja 02
dodatkowa ilustracja 03
dodatkowa ilustracja 04
dodatkowa ilustracja 05
dodatkowa ilustracja 06
dodatkowa ilustracja 07
dodatkowa ilustracja 08
dodatkowa ilustracja 10
dodatkowa ilustracja 11